חוק השכירות המדריך העדכני ביותר כל מה שצריך לדעת

חוק השכירות – המדריך העדכני והמקיף ביותר – כל מה שצריך לדעת

תוכן עניינים

עומדים לשכור דירה? רגע לפני שאתם חותמים על חוזה השכירות חשוב שתכירו את חוק השכירות המעודכן בישראל. הכרה וידיעה של החוק והתיקונים שבו תוכל לעזור לכם לוודא שחוזה השכירות שאתם חותמים עליו אכן תקין ולהעניק לכם את השקט והביטחון בכניסה לדירה הבאה שלכם.

אז מהו בכלל חוק השכירות בישראל? אילו תיקונים חדשים הוכנסו בחוק בשנת 2017? על מי החוק החדש חל ועל מי לא? מהו נכס ראוי למגורים? האם ומתי מותר להעלות את שכר הדירה ועוד. בסוף המאמר יהיו לכם את כל התשובות לשאלות הללו. במידה ואתם מעוניינים להבין רק את מערכת היחסים ביניכם לבין המתווך, תוכלו לקרוא במאמר הבא – האם מתווך רשאי לגבות דמי תיווך בהשכרת דירה על פי חוק השכירות העדכני ולהבין
תוך דקה מהן הזכויות והחובות שלכם בהתאם לחוק השכירות העדכני, אם חשוב לכם להבין את החוק בצורה מעולה כי “ידע הוא כוח”, המאמר הבא בשבילכם:

מה תגלו במאמר המקיף שהכנו עבורכם?

 • מהו חוק השכירות והשאילה?
 • מדוע יש צורך בחוק נפרד עבור שכירות?
 • חוק השכירות והשאילה – פרק השכירות (פרק א’)
 • חוק השכירות והשאילה – פרק השאילה (פרק ב’)
 • הסיבות שסללו את הדרך לחוק השכירות המתוקן – “שכירות הוגנת”
 • על מי חל התיקון החדש לחוק ועל מי לא? 
 • באילו תנאים ניתן להעביר את הסכם השכירות לשוכר אחר?
 • מה הם התיקונים והשינויים המרכזיים בחוק השכירות החדש? 
 • העלאת שכר הדירה על ידי המשכיר, מה החוק אומר?
 • אילו פרטים חייבים להיות כלולים בהסכם שכירות על פי התיקון החדש? 
 • אילו תנאים נדרשים כדי שדירה תהיה ראוייה למגורים?

בואו נתחיל מלהכיר את חוק השכירות המקורי בישראל.

מהו חוק השכירות והשאילה?

רגע לפני שנצלול לחוק השכירות והשאילה בואו נבין בכלל מה זה שכירות? שכירות היא מצב שבו מתבצע תשלום עבור שימוש זמני בנכס שבבעלות אחר. חוק השכירות והשאילה – תשל”א -1971 הוא חוק העוסק בהסדרה של הסכמי שכירות ושאילה במדינת ישראל, החוק אושר בכנסת השביעית. לחוק היה תיקון אחד עד כה בשנת 2017 המכונה “חוק שכירות הוגנת” שנדון בתיקונים שנעשו בו בהמשך המאמר. 

מה זה שכירות? I חוק שכירות הוגנת I לחוק השכירות והשאילה I חוזה שכירות למגורים I תקופת השכירות I בדיקת רקע לשוכרים I חוק השכירות והשאילה
מה זה שכירות? I חוק שכירות הוגנת I לחוק השכירות והשאילה I חוזה שכירות למגורים I תקופת השכירות I חוזה שכירות דף אחד להדפסה I ראויה למגורים I בדיקת רקע לשוכרים I חוק השכירות והשאילה

מדוע יש צורך בחוק נפרד עבור שכירות? 

התוכן והמבנה של חוק השכירות מותאם לחוק המכר שנחקק בשנת תשכ”ח 1968, הסיבה שיש צורך בחוק נפרד עבור שכירות היא משום שעסקאות שכירות שונות מעסקאות מכירה.

על פי הצעת החוק עסקאות שכירות הן עסקאות זמניות. שלא כמו בעסקאות מכירה, הזכויות בנכס מוענקות לתקופת זמן שנקבעה מראש והקשר בין המשכיר לשוכר נמשך גם לאחר שחוזה השכירות נחתם. מכאן נוצר הצורך בחוק שיתייחס לנושאים כמו תיקון הנכס, שימוש בנכס ללא הפרעה מצד המשכיר, האופן בו יבוצע השימוש בנכס, מתי ישולמו דמי השכירות, מתי תסתיים השכירות, איך מבצעים העברה של חוזה שכירות ועוד.

חוק השכירות והשאילה – תשל”א – 1971 מכיל שני פרקים מרכזיים : פרק השכירות (פרק א’) ופרק השאילה (פרק ב’), בואו נכיר את הפרקים השונים. 

חוק השכירות והשאילה – פרק השכירות (פרק א’)

על פי פרק השכירות בחוק השכירות והשאילה, פרטי השכירות יקבעו בחוזה השכירות בין המשכיר לשוכר.

החוק מציין במפורש גם את “חובת תום הלב” המשמשת גם כעיקרון בעולם המשפט. אדם הפועל בתום לב הוא אדם שמאמין שפעולותיו לא פוגעות באדם אחר, תום לב הוא מצב רוחני ומוסרי של הגינות ויושר. בהצעת החוק העיקרון מנוסח בצורה הבאה:  “חיוב הנובע מחוזה שכירות יש לקיימו בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מן החוזה”.

חוק השכירות והשאילה - חובת תום הלב I תקופת השכירות
חוק השכירות והשאילה – חובת תום הלב I תקופת השכירות

חובות משכיר הדירה

 • משכיר הדירה מחוייב למסור את הדירה לשוכר.
 • לתקן כל פגם המפריע לשימוש רגיל בדירה או על פי ההסכם ביניהם, אלא אם כן מדובר בפגם שבאחריות המשכיר או שמדובר בתיקון שעל פי ההסכם או על פי הנסיבות לא חל על משכיר הדירה.
 • מסירת הדירה בפועל תהיה בכתובת בה היא ממוקמת.
 • המשכיר חייב לאפשר לשוכר להשתמש בדירה במשך תקופת השכירות לפי ההסכם בין הצדדים וללא הפרעה מצדו או מטעמו.
 • משכיר הדירה ימסור את הדירה לשוכר כשהיא פנוייה וחסרת הגבלות לגבי השימוש וההחזקה בה על ידי השוכר.

חובות שוכר הדירה

 • השוכר חייב לשלם את דמי השכירות.
 • השוכר ישתמש בדירה על פי תנאי ההסכם עם המשכיר.
 • השוכר לא יכול לבצע שינויים בדירה אלא אם כן המשכיר הסכים לכך.
 • שוכר הדירה חייב לאפשר למשכיר, בזמן סביר, לבדוק את הדירה ולבצע בה תיקונים, בתנאי שהמשכיר יודיע לו על כך זמן סביר מראש וימעיט ככל האפשר בהפרעה לשוכר.
 • בסיום תקופת השכירות השוכר חייב להחזיר את הדירה למשכיר כשהיא פנוייה מכל אדם או נכס למעט נכס של המשכיר המשמש את הדירה.
 • השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש בדירה וכן את חיוביו האחרים על פי חוזה השכירות או להשכיר את הדירה בשכירות משנה אלא בהסכמת המשכיר. 
חוק השכירות - חובות משכיר הדירה מול חובות שוכר הדירה I תקופת השכירות I השכירות והשאילה תשל"א 1971
חוק השכירות – חובות משכיר הדירה מול חובות שוכר הדירה I תקופת השכירות I השכירות והשאילה תשל”א 1971

חוק השכירות והשאילה – פרק השאילה (פרק ב’)

לפני שנצלול לפרק השאילה בחוק השכירות והשאילה בואו נבין רגע מה זה בכלל שאילה. שאילה היא מצב שבו לא מתבצע תשלום עבור שימוש זמני בנכס שבבעלות אחר. פרק השאילה בחוק מבוסס על פרק השכירות ומפרט אילו סעיפים מפרק השכירות (בתוספת השינויים הנדרשים) יחולו במקרה של השאלת נכס.

“חובת תום הלב” חלה גם על הסכם השאלת נכס, והפרטים של חוזה השכירות יקבעו על פי מה שהצדדים להסכם רואים כמקובל עליהם בעסקאות כאלו. כל הכללים שחלים על שינויים בנכס מושכר חלים גם על שינויים בנכס מושאל.

אי התאמה של הנכס לשוכר לא תהווה עילה לקבלת פיצויים אלא אם כן המשכיר ידע עליה בזמן החתימה על חוזה השכירות והשוכר לא ידע עליה.

משכיר הדירה יכול לבטל את חוזה השכירות כל עוד הנכס לא נמסר לשוכר, הוא יכול לסיים את ההשכרה בתוך תקופתה במקרים הבאים: 

1. במקרה בו נפטר השוכר.

2. במקרה בו הנכס דרוש למשכיר הדירה עבור עצמו.

כל אלו בתנאי שניתנה הודעה מראש לשוכר תוך זמן סביר. 

השוכר אינו יכול להעביר את הזכות בנכס לאדם אחר או להשכיר אותו בשכירות לצד ג’ אלא בהסכמת המשכיר. 

חוק השכירות - מה זה שאילה? זכות השאילה בשכירות I השכירות והשאילה תשל"א 1971
חוק השכירות – מה זה שאילה? זכות השאילה בשכירות I תקופת השכירות I השכירות והשאילה תשל”א 1971

הסיבות שסללו את הדרך לחוק השכירות המתוקן – “שכירות הוגנת”

תיקון החוק החדש – “שכירות הוגנת” אשר נכנס לתוקף בשנת 2017 מתייחס להיבטים רבים בשוק השכירות ביניהם: הסדרה של שוק השכירות, איזון יחסי הכוחות בין הצדדים בחוזה השכירות, הסדרה של חובות ותשלומים שונים, מימוש ערבויות השוכר וסכומן, תיקונים של פגמים וליקויים בדירה ועוד. 

מדברי ההסבר המצורפים לתיקון החוק החדש – “שכירות הוגנת” אשר נחקק בשנת 2017 ניתן להבין את הסיבות המרכזיות שהובילו לחקיקתו: 

1.  הצורך ברענון של החוק והתאמתו לשינויים בשוק:

“החוק נחקק בשנת 1971 ומאז לא נעשה בו כל שינוי. ממועד חקיקתו של החוק התרחשו שינויים רבים בתחום השכירות למגורים אשר עוררו צורך לתקן את החוק ולהסדיר עניינים שונים הנוגעים לסוג מיוחד זה של חוזה שכירות, שהוא מהחוזים הנפוצים ביותר במשק”.

2. הבטחת איכות הדירות והוגנות בין הצדדים לעסקה:

“להבטיח יחסים הוגנים יותר בין שני הצדדים לעסקה זו, לתת פתרונות הולמים המותאמים לשוק המתפתח של שכירות למגורים, ולהבטיח רמת איכות מינימלית לדירות המושכרות למגורים”.

3. הסדרה בשוק השכירות למגורים:

“הסדרת התחום של חוזי השכירות למגורים ובכלל זה היחסים שבין הצדדים לחוזים מסוג זה. הסדרה כאמור נדרשת, בין השאר, לצורך הבטחת ההתנהלות התקינה של שוק השכירות למגורים, לצורך הגברת הוודאות בשוק האמור לעניין החיובים המוטלים על כל אחד מהצדדים לחוזה ולעניין הזכויות המוקנות להם, ולצורך קביעת הסדרים הוגנים יותר כלפי השוכר, בעיקר כשמדובר בשוק שבו הביקוש גבוה ועולה על ההיצע.”

על מי חל התיקון החדש לחוק ועל מי לא? 

תיקון החוק החדש חל על דירות מגורים בלבד. התיקון לא חל על נכסים שאינם מיועדים למגורים, לדוגמא: משרדים, דיור מוגן, דירות שנמצאות בבית מלון, דירות לתקופות קצרות של עד 3 חודשים או לשכירות ארוכה של מעל 10 שנים, דירות יוקרה (שכירות מעל 20,000 ש”ח בחודש), דירות המושכרות בין קרובים (הורים, ילדים, נכסים, סבים, אחים), דירות בדיור מוגן, מעונות עבור סטודנטים, תלמידים או עובדים.

חוק "שכירות הוגנת" - תיקון החוק - על מי חל החוק החדש ועל מי לא? חוק השכירות - חובות משכיר הדירה מול חובות שוכר הדירה על פי חוק השכירות והשאילה I תקופת השכירות
חוק “שכירות הוגנת” – תיקון החוק – על מי חל החוק החדש ועל מי לא? I תקופת השכירות

באילו תנאים ניתן להעביר את הסכם השכירות לשוכר אחר?

חוק השכירות והשאילה מפרט את המקרים בהם ניתן להעביר את הסכם השכירות לצד ג’, סעיף 22 בהוראות השונות לחוק מנסח זאת כך:

22. (א) השוכר יוכל להעביר לאדם אחר את הזכות להשתמש בנכס או להשכיר אותו לאדם אחר, רק במידה שהמשכיר מסכים לכך מראש ובכתב. במידה והמשכיר לא הסכים לכך מסיבות שאינן סבירות, או הציב תנאים שאינם סבירים לביצוע העסקה, השוכר רשאי לעשות את העסקה ללא ההסכמה של המשכיר.

*חשוב לציין שבכל עסקת שכירות בית המשפט רשאי לאשר את העסקה בתנאים שיראו לו, גם במקרים שבחוזה השכירות כתוב אחרת.

מה הם התיקונים והשינויים המרכזיים בחוק השכירות החדש? 

השינויים המרכזיים בתיקון חוק השכירות נוגעים לנושאים כמו הגדרה של דירה ראוייה למגורים, תיקון פגמים וליקויים בדירה, פטור מדמי תיווך וביטוח מבנה לשוכר, רמת פירוט גבוהה יותר של חוזה השכירות, הגבלת גובה הערבות, מגבלות על מימוש בטחונות, הארכות וסיום מוקדם של חוזה שכירות, אי התאמה בין הנכס לבין המתואר בחוזה השכירות ועוד. השינויים המרכזיים בחוק השכירות המתוקן הם: 

רמת פירוט גבוהה יותר של חוק השכירות

חוזה השכירות למגורים ייערך בכתב, על שני הצדדים לחתום עליו, והעתק ממנו יימסר לכל אחד מהם. החוזה יכלול פרטים מהותיים לעסקה כמו פרטי הצדדים, תקופת השכירות, דמי השכירות, ליקויים בדירה, תיאור של הדירה המושכרת כולל מיקום הדירה.

במידה והחוזה השכירות לא נחתם בכתב, תוקפו לא יפגע ושר המשפטים רשאי לקבוע תקנות שיחולו גם כאשר החוזה בין הצדדים לא כתוב. רמת פירוט חוזה השכירות לאחר התיקון גדולה יותר.

פטור מדמי תיווך וביטוח מבנה לשוכר

השוכר לא יישא בעלויות ביטוח מבנה, וכן לא ישלם דמי תיווך במידה והמתווך פעל מטעם המשכיר

הגבלת גובה הערבות 

הערבות לשוכר (בין אם ערבות בנקאית או מזומן) תוגבל עד סכום של 3 חודשי שכירות, או שליש מסכום דמי השכירות (בתקופות השכרה קצרות) עבור כל התקופה לפי הנמוך ביניהם. 

שינויים בנכס 

השוכר יכול לבצע שינויים בדירה רק במידה שקיבל את הסכמת המשכיר. במידה שהשוכר ביצע שינויים בהסכמת המשכיר, הוא יכול לבחור בין השבת הנכס למצב שהוא היה לפני ביצוע השינויים, או לאחר השינויים. חשוב לציין שבמידה והשוכר בחר להשיב את הנכס לאחר השינויים שביצע הוא לא יקבל פיצוי על כך.

מגבלות על מימוש הביטחונות

הביטחונות נועדו לאפשר למשכיר הדירה לקבל כספים מהשוכר במקרים של הפרת חוזה שכירות או גרימת נזקים מעבר לתשלום השכירות. הביטחונות הנהוגים בדרך כלל בחוזה שכירות הן: ערבים, ערבות בנקאית, שטר ביטחון, פיקדון כספי, ותשלום שכירות מוקדם.

על פי תיקון החוק, במקרה שהשוכר לא משלם דמי שכירות, לא מתקן ליקויים או לא מבצע תשלומים בצורה שוטפת – מימוש הביטחונות יהיה רק עד גובה החוב. ניתן לממש ביטחונות גם במקרה בו השוכר מסרב להתפנות מהדירה.

תיקון פגמים וליקויים בדירה

השוכר אחראי על כל פגם או ליקוי בדירה שנגרם כתוצאה משימוש לא סביר, המשכיר אחראי על היתר.

אי התאמה של הנכס

משכיר הדירה אינו רשאי להסיר מעצמו אחריות לאי התאמה או פגמים שיתגלו בדירה.

הארכות וסיום מוקדם של החוזה

משכיר לא יוכל לבטל חוזה שכירות אלא מסיבה של הפרת חוזה. במידה שהשוכר מעוניין לממש את האופציה להארכת תקופת השכירות, הוא מחוייב להודיע על כך 60 יום לפני תום התקופה.

תיקון חוק השכירות - חוק "שכירות הוגנת" - מה הם התיקונים והשינויים המרכזיים בחוק השכירות החדש? I תקופת השכירות I דמי שכירות I שכירות משנה I תשלום דמי שכירות I חוזה שכירות למגורים
תיקון חוק השכירות – חוק “שכירות הוגנת” – מה הם התיקונים והשינויים המרכזיים בחוק השכירות החדש? I תקופת השכירות I דמי שכירות I שכירות משנה I תשלום דמי שכירות I חוזה שכירות למגורים

העלאת שכר הדירה על ידי המשכיר, מה החוק אומר?

בנושא של העלאת שכר הדירה על ידי המשכיר יש 2 תרחישים עיקריים שיכולים להתרחש: הראשון הוא העלאת שכר דירה בהסכמה בין הצדדים, והשנייה היא העלאת שכר הדירה על ידי משכיר הדירה ללא הסכמה בין הצדדים. בואו נכיר את התרחישים השונים ומה המשמעות של כל אחד מהם.

העלאת שכר דירה בהסכמה במהלך תקופת חוזה השכירות

העלאת שכר הדירה במהלך תקופת החוזה השכירות אסורה. בחוק “שכירות הוגנת” אין התייחסות להעלאת שכר הדירה על ידי משכיר הדירה, אך במדינת ישראל יש חוק חוזים כללי המגדיר מה זה חוזה וכיצד מקיימים אותו. חוזה השכירות הוא חוזה שכל הצדדים מחוייבים לעמוד בו.

במידה ויש הסכמה בין הצדדים על העלאת דמי השכירות ואישור עקרוני, צריך להוסיף לחוזה השכירות המקורי נספח חתום על ידי כל הצדדים המאשר את תוקף עליית המחירים ותקופת הזמן בה העלאת המחירים תהיה תקפה.

העלאת שכר דירה שלא בהסכמה במהלך תקופת חוזה השכירות

במידה ומשכיר הדירה מחליט על דעת עצמו להעלות את דמי השכירות בתקופת החוזה, השוכר יכול לתבוע אותו בבית המשפט על הפרת חוזה. 

העלאת שכר דירה על ידי משכיר הדירה - מה החוק אומר?
העלאת שכר דירה על ידי משכיר הדירה – מה החוק אומר?

אילו פרטים חייבים להיות כלולים בהסכם שכירות על פי התיקון החדש? 

1. כתובת הדירה המושכרת.

2. שמות הצדדים לחוזה.

3. מספרי תעודת הזהות וכתובות של הצדדים לחוזה.

4. תיאור הדירה המושכרת, הריהוט והאביזרים שבה.

5. תיאור חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירה, שהושכרו.

6. תקופת השכירות.

7. קיומה של אופציה להארכת התקופה ותנאיה, קיומה של זכות לביטול חוזה שכירות ותנאי הביטול.

8. דמי השכירות, מועד תשלומם ואופן התשלום.

9. תשלומים נוספים החלים על השוכר שאינם דמי שכירות, אם ישנם, וגובהם (ארנונה, ועד בית ועוד).

10. פגם, או ליקוי אחר בדירה המושכרת שאינו קל ערך (פגם הדורש תיקון, לעיתים תיקון דחוף), הידוע למשכיר הדירה בעת חתימת החוזה, וכל דבר אחר העלול לגרום הפרעה לשימוש השוכר בדירה המושכרת וידוע למשכיר הדירה במועד חתימת החוזה.

11. פרטים נוספים שקבע שר המשפטים.

תיקון חוק "שכירות הוגנת" - אילו פרטים חייבים להיות כלולים בחוזה שכירות על פי חוק "שכירות הוגנת"?
תיקון חוק “שכירות הוגנת” – אילו פרטים חייבים להיות כלולים בחוזה שכירות על פי חוק “שכירות הוגנת”?

אילו תנאים נדרשים כדי שדירה תהיה ראוייה למגורים?

המשכיר מחוייב על פי החוק למסור לשוכר דירה ראוייה למגורים. בתוספת הראשונה לתיקון החוק “שכירות הוגנת” מוגדרים התנאים אשר בהיעדרם הדירה לא ראוייה למגורים, יש סך הכל 6 תנאים כאלו. דירה אינה ראוייה למגורים בהתקיים התנאים הבאים:

1. היא אינה כוללת מערכת ניקוז ו/או ביוב.

2. היא אינה כוללת מערכת חשמל או מערכת תאורה.

3. אין בה פתחי אוורור ותאורה טבעית, דלתות וחלונות, כולל דלת כניסה ראשית עם אפשרות נעילה.

4. היא אינה כוללת מערכת לאספקת מי שתייה.

5. היא אינה כוללת הפרדה בין השירותים ובין הדירה.

6. יש בה סיכון בלתי סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.

דירה אינה ראוייה למגורים I דירה לא ראוייה למגורים I חוק "שכירות הוגנת" I חוק השכירות I ראויה למגורים
דירה אינה ראוייה למגורים I דירה לא ראוייה למגורים I חוק “שכירות הוגנת” I חוק השכירות I ראויה למגורים

לסיכום

במאמר למדנו על חוק השכירות המקורי ועל הפרקים שבו: פרק השכירות (פרק א’) ופרק השאילה (פרק ב’), גילינו אילו חובות יש לכל אחד מהצדדים: משכיר הדירה ושוכר הדירה, למדנו על התנאים השונים בהם ניתן להעביר את הסכם השכירות לאדם אחר, הבנו מה סלל את הדרך לתיקון החוק – “שכירות הוגנת”, ומה הם השינויים המרכזיים שבו, על מי חל תיקון חוק “שכירות הוגנת” ועל מי לא.

עכשיו אתם גם יודעים אילו פרטים חייבים להיות בחוזה השכירות על פי חוק “שכירות הוגנת”, אילו תנאים נדרשים כדי שדירה תהיה ראוייה למגורים ובאילו תנאים מותר למשכיר הדירה להעלות את שכר הדירה.

תיקון החוק החדש -“שכירות הוגנת”, נוצר כדי להסדיר את היחסים בין משכירים לשוכרים ואת הפערים ביניהם, להגדיר מהי דירה ראוייה למגורים, אילו חובות באחריות השוכר ואילו באחריותו של המשכיר, פירוט של חוזה השכירות ועוד. 

חשוב לציין שמתיקון החוק “שכירות הוגנת” הושמטו מספר הצעות בהן:

 1. הגבלת העלאת שכר הדירה ל 3 שנים.
 2. הקמת נציבות שכירות.
 3. פיקוח על מחירי השכירות.
 4. הטבת מס למשכירי דירות לתקופת ארוכות.
 5. חשיפה חוזי שכירות קודמים להשוואה ובדיקת דמי השכירות בהם ועוד.

בין אם אתם עומדים לשכור דירה ונמצאים לפני חתימה על חוזה שכירות, או שאתם רוצים להשכיר דירה, חשוב שתכירו את תיקון החוק ואת השינויים שבו אותם פירטנו במאמר זה. במידה ואתם שוכרים דירה הכרה וידיעה של החוק והתיקונים שבו תוכל לעזור לכם לוודא שחוזה השכירות שאתם חותמים עליו אכן תקין ולהעניק לכם את השקט והביטחון בכניסה לדירה הבאה שלכם. במידה ואתם משכירים דירה תוכלו לדעת שחוזה השכירות נערך על פי החוק וכולל את ההגנות המגיעות לכם על פי חוק אל מול השוכר שלכם.

צירפנו עבורכם מסמך PDF שמציג את תיקון החוק “שכירות הוגנת”, לחצו לקריאה של תיקון החוק – “שכירות הוגנת“.

לחצו לפסק הדין – האם מתווך רשאי לגבות דמי תיווך משוכר?

מעוניינים להתייעץ? ברשת ברוקר נדל”ן יש לנו מומחים מכל תחומי הנדל”ן, לכל שאלה שיש לכם מוזמנים לפנות אלינו

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ החמישית שלנו עם אלפי חברות וחברים והתעדכנו בחדשות נדל”ן מעניינות ועסקאות בלעדיות לחברי הקבוצות שלנו מכל הארץ.

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו - דסקטופ

המשיכו לעקוב, תמיד מעניין כאן.

רוצים לקבל מידע מעניין על נדל”ן ששווה הרבה כסף?

הצטרפו לעשרות אלפי חברות וחברים שנחשפים למגזין שלנו, הירשמו עכשיו:

השאירו פרטים מלאים:

תגיות:
אולי גם אלו יעניינו אותך...

רוצים לקבל מידע מעניין על נדל”ן ששווה הרבה כסף?

הצטרפו לעשרות אלפי חברות וחברים שנחשפים למגזין שלנו, הירשמו עכשיו:

עלו לאחרונה…

צפו בכל המאמרים שעלו ממש לאחרונה

עסקאות נדל"ן - סיכום שנת 2023 - דירות חדשות ודירות יד שנייה I רשת ברוקר נדל"ן

עסקאות נדל”ן – סיכום שנת 2023 – דירות חדשות ודירות יד שנייה I רשת ברוקר נדל”ן

מדד תשומות הבנייה מה היה השינוי בחודש ינואר 2024

מדד תשומות הבנייה – מה היה השינוי בחודש ינואר 2024? רשת ברוקר נדל”ן

מדד מחירי הדירות מה היה השינוי בין נובמבר לדצמבר 2023

מדד מחירי הדירות – מה היה השינוי בין נובמבר לדצמבר 2023? רשת ברוקר נדל”ן

סקירת ענף הנדל"ן למגורים - רבעון שלישי של 2023 I רשת ברוקר נדל"ן

סקירת ענף הנדל”ן למגורים – רבעון שלישי של 2023 I רשת ברוקר נדל”ן

"דירה ב-800 אלף שקל": האם "תוכנית הנדל"ן של ישראל" תצליח להוזיל את מחירי הדיור?

“דירה ב-800 אלף שקל”: האם “תוכנית הנדל”ן של ישראל” תצליח להוזיל את מחירי הדיור?

עסקאות נדל"ן דירות חדשות ספטמבר נובמבר 2023

עסקאות נדל”ן – דירות חדשות – ספטמבר-נובמבר 2023 I רשת ברוקר נדל”ן

כתבות נוספות שגולשים אהבו...
error: אזור מורשה רשת ברוקר

מחשבון תחשיב רכישה

לוגו רשת ברוקר נדל"ן

מחשבון הון עצמי

לוגו רשת ברוקר נדל"ן

מחשבון משכנתא

לוגו רשת ברוקר נדל"ן

מחשבון תשואה

לוגו רשת ברוקר נדל"ן

מחשבון מס רכישה

לוגו רשת ברוקר נדל"ן

רוצים לקבל מידע מעניין על נדל"ן ששווה הרבה כסף?

הצטרפו לעשרות אלפי חברות וחברים שנחשפים למגזין שלנו, הירשמו עכשיו:

הברוקר עדיין לא חידש את רשיונו...

בודק נתונים...

ברוקר מאומת - בטוח לעשות עסקה!